بازار خرید فرش این روزها متلاطم است و این تلاطم کاذب قیمت فرش ، تامین مواد اولیه جهت تولید فرش را التهاب مواجه کرده و با وجود فراوانی الیاف و نخ ، همه ی تامین کنندگان این مواد ، با نگرانی از اینکه

  • پس از فروش هر مقدار مواد اولیه ، توان تامین مجدد مقدار مواد فروخته شده را نخواند داشت
  • گمرک جهت واردات و صادرات در زمان حاضر و تسهیل فرآیند صادرات و واردات دچار خلا قانونی میباشد
  • جو روانی منفی ایجاد شده حجم تقاضا را بصورت کاذب و مقطعی بالا برده و تقاضای فراتر از نیاز واقعی به وجود آمده
  • حجم بالای تقاضای نامتعارف ایجاد شده ، رقابت منفی در افزایش قیمت ایجاد کرده
  • از طرفی بازار خرید فرش به دلیل نگرانی از بالاتر رفتن قیمت ها داغ شده

و همه ی این دلایل باعث شده تامین کنندگان با احتیاط فراوان و افزایش قیمت های نامتعارف اقدام به فروش مواد اولیه مینمایند .

طبیعتا این التهاب بازار خرید فرش به تولید کنندگان فرش منتقل میگردد و علت اصلی تلاطم قیمت فرش نیز عمدتا این موضوع می باشد . از طرفی اکثر تولید کنندگان فرش با کاهش فروش فرش و تغییر مداوم روال فروش مواجه شده اند .

همه ی ما امیدواریم در آینده ای نزدیک این مشکلات برطرف شده و ثبات مجدد به بازار بازگردد و چیزی که مشخص است این است که با وضعیت کنونی اقتصاد ممکن است قدری برطرف شدن همه این مشکلات طول بکشد ولی مطمئنا راهکارهای بسیاری جهت باز شدن همه ی گره های به وجود آمده وجود دارد و همه با تمام توان بر یافتن آن راهکار ها متمرکز گردیده اند .

حل مشکلات بازار خرید فرش امکان پذیر است

هر سوالی جوابی دارد و هر مشکلی راه حلی

خرید فرش ایرانی علاوه بر اینکه از گذشته بسیار دور جزو هویت ایرانیان بوده است ، هم اکنون در بیش از ۴۰ کشور دنیا خواستگاه دارد و این تقاضای عظیم مولد راهکار های عبور از بحران به وجود آمده خواهد شد .

در حال حاظر بار این مشکلات بر همه ی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فشارهای زیادی وارد نموده است ولی چیزی که مطمئنا به آن واقفیم این است راه حل های زیادی برای همه ی این مشکلات هست و در ماه های آینده تولید کنندگان و تامین کنندگان به آن دست خواهند یافت .