از آنجایی که مجموعه ی ایران بافت در پایگاه فرش ایران واقع است از اخبار و رویدادها زودتر و با دقت بیشتری مطلع میگردد.این عامل باعث آن شده تا نوسانات بازار فرش در رصد دقیق ما قرار داشته باشد نکته ی مهم این است که با توجه به افزایش قیمت دلار و وابستگی مستقیم قیمت مواد اولیه و الیاف مصرفی فرش ماشینی به نرخ ارز ، کارخانجات تولیدکننده محکوم به افزایش قیمت هستند .

ساعت شنی قیمت فرش به سرعت رو به افزایش است و تمام تولیدکنندگان منتظر بازار شب عید هستند برای یک افزایش حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی .

پیشنهاد ویژه ی ایران بافت به شما همراهان گرامی این است خرید خود را در همین ایام رکود و ثبات انجام دهید و بهترین زمان برای خرید همین امروز است.